Právní poradna

 rozhodování o péči o nezletilé děti

Aktuální trend v soudním rozhodování o péči o nezletilé děti

Rozhodování soudu o  výchově a výživném nezletilých dětí v době po rozvodu manželství rodičů se v poslední době posunulo směrem k rovnoměrnějšímu rozložení péče o nezletilé děti po rozvodu mezi oba rodiče. Střídavá péče rodičů dnes není rozhodně výjimkou, a to ani  případě, že  jeden z rodičů s touto péčí nesouhlasí.

střídavá péče

Je lepší střídavá péče nebo svěření do výlučné péče jednoho rodiče?

Rozvod manželství či rozchod partnerů je vždy emocionálně náročnou a většinou také více či méně bolestivou záležitostí pro každého z rozcházejících se životních partnerů. Neméně složitou je tato životní situace pro nezletilé děti rozvádějících se rodičů. Nicméně jak moc složitou závisí v podstatě pouze na rozvádějících nebo rozcházejících se rodičích.

výživné alimenty

Jak se stanoví výše výživného?

Vždy podle situace a podmínek vkonkrétní rodině, což je odpověď i na relativně častou otázku – Proč mám takové výživné, když soused či kamarádka má také dvě děti a platí či dostává výživné úplně jiné?