Rodinné právo

Určení i popření otcovství, výživné a další problematika rodinného práva

rodinne pravoKauzy z oblasti rodinného práva se snažím řešit komplexně - tedy nejen rozvod manželství samotný, ale také problém výchovy a výživy dětí, vypořádání společného jmění manželů, práva a povinnosti případného společného soužití po rozvodu atd. Vždy se pokouším vyjednávat s protistranou a v případě neochoty protistrany ke kompromisu jsem připravena vás zastupovat před soudem.

Pomohu vám s vypořádáním majetku při rozvodu, úpravou styku s dětmi, ve věcech výživného (k nezletilým i zletilým dětem, k manželovi i rozvedenému manželovi).

Rodinné právo je právní odvětví upravující osobní a s nimi související majetkové vztahy mezi členy rodiny. Konkrétně jde o vztahy mezi manžely, rozvody manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi a i vztahy mezi ostatními příbuznými. Rodinné právo upravuje práva a povinnosti osob, které vystupují v různých rolích v rodině.

 

Jedná se hlavně o úpravu práv a povinností

  • mezi manžely
  • mezi rodiči a dětmi
  • mezi dětmi, ostatními příbuznými a dalšími osobami, které jim rodiče nahrazují

Rodinné právo se zabývá oblastí úpravy manželství a registrovaného partnerství, oblastí manželského majetkového práva, a to jak za trvání manželství, tak po jeho skončení. Rodinné právo dále upravuje otázky vyživovací povinnosti mezi rodiči a dětmi, i mezi manžely navzájem. Současně upravuje také oblast příbuzenství a švagrovství a jiné formy péče o děti.

Potřebujete právní poradenství v oblasti rodinného práva?

Můžete se na mne s důvěrou obrátit a domluvit si nezávaznou konzultaci pomocí kontaktního formuláře, nebo telefonicky na čísle 605852241

2000 znaků zbývá