Advokátka Mgr. Hana Horáková

Již téměř 15 let se specializuji na oblast práva rodinného.

rozvodový právník Hana Horáková

Jsem absolventkou právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1996 jsem zapsána v seznamu advokátů České advokátní komory v Praze.

Věnuji se hlavně problematice rozvodu manželství, úpravy péče o děti; ať již v souvislosti s rozvodem manželství, nebo změnám péče o děti po rozvodu, otázkám stanovení výše či změny výživného pro nezletilé i zletilé děti, problematice úpravy styku rodiče s nezletilými dětmi a jeho změn.

Jsem schopna Vám pomoci i s vymáháním dlužného výživného, v této oblasti dlouhodobě spolupracuji se soudním exekutorem. Zabývám se také řešením majetkového vyrovnání mezi manžely, souvisejícího s rozvodem manželství nebo zúžením SJM za trvání manželství a také změnám péče o děti po rozvodu či rozchodu rodičů. I v případech, kdy rozvádějící se manželé nebo rozcházející se partneři nejsou schopni se spolu dohodnout, je šance alespoň některé oblasti vyřešit smírně a dohodou.

Absolvovala jsem řadu přednášek a nadále se pravidelně zúčastňuji odborných seminářů vedených soudci Nejvyššího i Ústavního soudu, které se zabývají aktuální judikaturou a výkladovými stanovisky těchto soudů v oblasti jak opatrovnických řízení, tedy řízení, která se zabývají všemi otázkami souvisejícími s péčí o nezletilé děti, včetně určení a popření otcovství, tak v oblasti řízení týkajících se vypořádání zaniklého společného jmění manželů.

Vzhledem k dlouholetému výkonu advokátní praxe spočívající také v zastupování mých klientů v řízení před soudy, jsem obeznámena s aktuální běžnou rozhodovací praxí obvodních či okresních a odvolacích soudů v konkrétních otázkách opatrovnických řízení.

Přibližně rok jsem spolupracovala se společenským magazínem, kde jsem v rubrice „Otázky a odpovědi“ odpovídala na dotazy čtenářů z oblasti občanského, ale zejména rodinného a manželského majetkového práva. Na otázky posluchačů týkající se rozvodové problematiky a otázek adopce jsem opakovaně odpovídala jako host Českého rozhlasu – Radiožurnálu.

Do oblasti mé činnosti spadá i výkon funkce zmocněnce nezletilých dětí v řízeních podle zákona o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, do které jsem ustanovována opatrovnickými senáty pražských obvodních soudů. Součástí mých služeb je i drobné občerstvení ve formě nápojů.

osvedceni mediace1certfikat nastaveni vyzivneho 1 osvedceni mediace certifikát rozhodování soudů vypořádání SJM

Slovy mých klientů

Potřebujete pomoc? Obraťte se na mne!

Advokátka Mgr. Hana Horáková

Mánesova 53
120 00 Praha 2

Telefon:
+420 605 852 241
E-mail:
horakova@rozvod-vyzivne.cz

Prosím, vyplňte své jméno a příjmení.

Prosím, vyplňte svou emailovou adresu.

Prosím, zadejte váš telefon, abych vás mohla kontaktovat.

Prosím, popište svůj problém.


Neplatný vstup