Smlouvy a dohody

Uzavření smluv a dohod v době „kdy vše funguje“ Vám ušetří peníze a starosti v budoucnu...

Pomůžu vám sepsat dohody o vypořádání majetku, úpravě styku s dětmi a další občanskoprávní smlouvy...

Pomůžu vám sepsat žádost o rozvod a vše vyřídím za vás.

Sepíši soudní i mimosoudní dohody týkající se péče, úpravy styku rodiče s nezletilými děti a výživného, jak pro nezletilé tak i zletilé děti, dohody o vypořádání společného jmění manželů v souvislosti s rozvodem nebo zúžením společného jmění manželů za trvání manželsví, dohody o vypořádání podílového spoluvlastnictví, kupní a darovací smlouvy, smlouvy o zřízení věcných břemen apod.

Vždy se v první řadě snažím jménem klienta dohodnout s protistranou na smírném a kompromisním řešení dělení majetku i poměrů nezletilých dětí. Pokud dohoda není možná, budu Vaše zájmy hájit v řízení před soudem.

Součástí mých služeb je i drobné občerstvení ve formě nápojů.

Kontaktujte mne a domluvte si třeba jen nezávaznou konzultaci pomocí kontaktního formuláře nebo telefonicky na čísle 605 852 241

Prosím, vyplňte své jméno a příjmení.

Prosím, vyplňte svou emailovou adresu.

Prosím, zadejte váš telefon, abych vás mohla kontaktovat.

Prosím, popište svůj problém.


Neplatný vstup

Chcete to raději probrat ústně? Zavolejte mi a domluvte si i nezávaznou konzultaci!