Smlouvy a dohody

smlouvy a dohody

Potřebujete sepsat dohodu nebo smlouvu?

Kontaktujte mne telefonicky na čísle 605 852 241 nebo pomocí níže uvedeného kontaktního formuláře a domluvte si nezávaznou konzultaci.

Smlouvy a dohody v souvislosti s rozvodem

Není neobvyklé, že v průběhu doby od rozvodu manželství dochází i ke změně ve formě péče o nezletilé děti. Z důvodu nového partnerství či rodiny jednoho z rodičů, nebo z jakéhokoli jiného důvodu chce nezletilé dítě přejít do péče druhého rodiče či začne preferovat střídavou péči rodičů.

V tomto případě, i když se rodiče na změně péče o nezletilé dítě dohodnou, je třeba dohodu předložit ke schválení soudu s tím, že soud současně schválí nebo, v případě nedohody rodičů, sám autoritativně rozhodne i o výši výživného, které bude jeden nebo oba rodiče v případě střídavé péče, v této nové situaci hradit. Je samozřejmě možné domáhat se autoritativního rozhodnutí soudu i v případě, že nezletilé dítě chce přejít do péče druhého rodiče či do střídavé péče a jeden z rodičů tuto změnu nechce povolit. V takovém případě pak soud v řízení zkoumá, zda požadovaná změna je skutečně v zájmu nezletilého dítěte a přihlíží přitom i k názoru a důvodům nezletilého dítěte samozřejmě s přihlédnutím k jeho rozumové vyspělosti.

 

 

DALŠÍ SLUŽBY

Můžete se na mě obrátit i když potřebujete sepsat kupní smlouvu, darovací smlouvu, dohodu o vypořádání podílového spoluvlastnictví a další smlouvy z oblasti soukromého práva. Dále nabízím také provedení advokátní úschovy.

Dohody týkající se majetkového vypořádání rozvádějících se manželů

Dohody týkající se majetkového vypořádání rozvádějících se manželů, které jsou v případě tzv. nesporného rozvodu předkládány rozvodovému soudu, mají zákonem předepsanou písemnou formu.

V těchto případech je velmi rozumné nechat si takovou dohodu sepsat odborníkem, neboť tyto dohody mají zákonem předepsané obsahové a formální náležitosti a pokud zákonné podmínky dohoda nesplňuje, mohou nastat nepříjemnosti a problémy u rozvodového jednání, kdy se rozvodové řízení může protáhnout či zkomplikovat právě z důvodu předložení zákonným podmínkám nevyhovující dohody či dohody, která postrádá zákonem předepsanou formu. Nicméně i dohody, které rozvádějící se manželé uzavírají až po rozvodu manželství, a které, pokud jejich obsahem není vypořádání nemovitých věcí, nemají ze zákona předepsanou písemnou formu, je lépe uzavřít písemně a jejich vypracování opětovně svěřit odborníkům, neboť tím lze předejít nepřesným, neurčitým, nejasným a nejednoznačným formulacím, které pak v budoucnu mohou vést až k soudním sporům mezi bývalými manžely. Další výhodou zpracování takové dohody odborníkem je, že bude vypořádán veškerý majetek patřící do společného jmění manželů a nestane se, nebo by se alespoň nemělo stát, že část věcí či práv do tohoto majetku patřící, zůstane nevypořádána.

Domluvte si nezávaznou konzultaci

Kontaktujte mne telefonicky na čísle 605 852 241 nebo pomocí níže uvedeného kontaktního formuláře a domluvte si nezávaznou konzultaci.

2000 znaků zbývá