Chcete požádat o rozvod? Sepíši s Vámi žádost o rozvod a  se vším vám pomohu.

Váš rozvod může proběhnout hladce a se zachováním klidných vztahů s bývalým partnerem do budoucnosti.  Rozvody manželství představují často velmi stresující zážitek. Mou snahou je, aby se váš rozvod nestal zároveň vaší nejhorší životní zkušeností. Vždy se v první řadě snažím jménem klienta dohodnout s protistranou na smírném a kompromisním řešení dělení majetku i poměrů nezletilých dětí.

Více info

Vypořádání společného majetku manželů (SJM), sepis předmanželské smlouvy a další majetkovo-právní jednání

vyporadani majetku

Ať už se rozvádíte nebo jde o vypořádání podílového spoluvlastnictví osob žijících ve společné domácnosti, které nejsou sezdané, je třeba uzavřít dohodu, ve které se účastníci domluví na rozdělení společného majetku (v případě manželů - společného jmění manželů (SJM).

Pokud mezi partnery nelze dosáhnout dohody, přichází na řadu mediace, a pokud ani ta nepomůže, rozhodne o rozdělení společného jmění soud.

Více info

Výživné k nezletilým i zletilým dětem, mezi manžely i mezi rozvedenými manžely

Pomohu vám zformulovat dohodu o stanovení výživného a připravit návrh na její schválení soudem nebo požádat o změnu výše výživného.

  • výživné pro nezletilé děti
  • výživné pro zletilé děti
  • výživné pro rozvedenou manželku (manžela)

 

Více info

Pomohu vám vyjednat a sepsat dohodu o styku rodičů s nezletilými dětmi po rozvodu či rozchodu

Nedílnou součástí rozvodu pokud mají manželé nezletilé děti, je i úprava poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu manželství. To platí i pro poměry nezletilých dětí, jejichž rodiče se rozcházejí nejsou manželé.

Více info

Kupní smlouva, darovací smlouva, dohoda o vypořádání podílového spoluvlastnictví

Potřebujete sepsat kupní smlouvu, darovací smlouvu, dohodu o vypořádání podílového spoluvlastnictví nebo jinou soukromoprávní smlouvu? Obraťte se na mne.

Více info

Určení i popření otcovství a další problematika rodinného práva

Kauzy z oblasti rodinného práva se snažím řešit komplexně - tedy nejen rozvod manželství samotný, ale také problém výchovy a výživy dětí, vypořádání společného jmění manželů, práva a povinnosti případného společného soužití po rozvodu atd. Vždy se pokouším vyjednávat s protistranou a v případě neochoty protistrany ke kompromisu jsem připravena vás zastupovat před soudem.

Více info

Advokátní úschova při dohodách o vypořádání a jiných převodech vlastnictví

Bojíte se problémů s úhradou kupní ceny pořizované nebo prodávané nemovitosti? Využijte advokátní úschovu pro finanční prostředky sloužící k úhradě částky za převod movitého i nemovitého majetku z vypořádání SJM nebo prodeje.

Více info