Vypořádání majetku

Vypořádání společného majetku manželů (SJM), sepis předmanželské smlouvy a další majetkovo-právní jednání

vyporadani majetku

Ať už se rozvádíte nebo jde o vypořádání podílového spoluvlastnictví osob žijících ve společné domácnosti, které nejsou sezdané, je třeba uzavřít dohodu, ve které se účastníci domluví na rozdělení společného majetku (v případě manželů - společného jmění manželů (SJM).

Pokud mezi partnery nelze dosáhnout dohody, přichází na řadu mediace, a pokud ani ta nepomůže, rozhodne o rozdělení společného jmění soud.

Dohody před rozvodem

Dohody týkající se majetkového vypořádání rozvádějících se manželů, které jsou v případě tzv. nesporného rozvodu předkládány rozvodovému soudu, mají zákonem předepsanou písemnou formu.

V těchto případech je velmi rozumné nechat si takovou dohodu sepsat odborníkem, neboť tyto dohody mají zákonem předepsané obsahové a formální náležitosti a pokud zákonné podmínky dohoda nesplňuje, mohou nastat nepříjemnosti a problémy u rozvodového jednání, kdy se rozvodové řízení může protáhnout či zkomplikovat právě z důvodu předložení zákonným podmínkám nevyhovující dohody či dohody, která postrádá zákonem předepsanou formu.

Dohody po rozvodu

Nicméně i dohody, které rozvádějící se manželé uzavírají až po rozvodu manželství, a které, pokud jejich obsahem není vypořádání nemovitých věcí, nemají ze zákona předepsanou písemnou formu, je lépe uzavřít písemně a jejich vypracování opětovně svěřit odborníkům, neboť tím lze předejít nepřesným, neurčitým, nejasným a nejednoznačným formulacím, které pak v budoucnu mohou vést až k soudním sporům mezi bývalými manžely. Další výhodou zpracování takové dohody odborníkem je, že bude vypořádán veškerý majetek patřící do společného jmění manželů a nestane se, nebo by se alespoň nemělo stát, že část věcí či práv do tohoto majetku patřící, zůstane nevypořádána.

Potřebujete právní pomoc s vypořádáním majetku?

Kontaktujte mne a domluvte si nezávaznou konzultaci pomocí kontaktního formuláře nebo telefonicky na čísle 605852241

2000 znaků zbývá

 
Jak jste byli spokojeni s našimi službami?
Thank you for rating this article.